องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]32
2 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 17 ส.ค. 2565 ]32
3 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ส.ค. 2565 ]28
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]31
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]30
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 17 ก.พ. 2565 ]29
7 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวทะเลครั้งแรก [ 10 ม.ค. 2565 ]28
8 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 14 มิ.ย. 2564 ]137
9 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 19 เม.ย. 2564 ]138
10 รายงานการประชุมสภาอบต.หัวทะเล สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ก.พ. 2564 ]139
11 รายงานการประชุมสภา อบต.หัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2564 ]29
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]199
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2563 ]200
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]203
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]195
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2563 ]198
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 เม.ย. 2563 ]189
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 เม.ย. 2563 ]207
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.พ. 2563 ]193
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 ต.ค. 2562 ]217
21 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2562 ]193
22 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]261
23 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]202
24 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]197
25 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]243
26 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]249
27 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2562 ]194
28 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]216
29 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]187
30 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]189
31 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]185
32 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 11 มิ.ย. 2561 ]169
33 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]194
34 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.พ. 2561 ]182
35 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 14 ก.พ. 2561 ]168
36 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]166
37 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนะันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]168
38 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 22 พ.ย. 2560 ]172
39 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 พ.ย. 2560 ]178
40 รายงานประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ต.ค. 2560 ]179
 
หน้า 1|2