องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า (โอทอป)
กระยาสารทเลิศรส(หวานมันกรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย) ปลาส้มแม่จอม(สะอาด รสชาติอร่อย) พรมเช็ดเท้า
จัดจำหน่าย อยู่ที่ 58/2 ม.1 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ติดต่อ
คุณจอมศรี ยุทธกล้า โทร 08-5494-0724 กระยาสารทเลิศรส หวาน มัน กรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย
  ปลาส้มแม่จอม สะอาด รสชาติอร่อย
 


ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า