องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่บริเวณจุดที่ได้มีการวางท่อใหม่ มีการชำรุด ซึ่งส่งผลกระทบให้ถนน ได้รับความเสียหาย


วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.

🔻นาง​สุภาภรณ์​ นิล​ประทีป​ปรีชา​ นายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลหัว​ทะเล

มอบหมายให้ นายอนนท์ ดาโม้ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการ ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน สมาชิกหมู่ 3 , 9 และชาวบ้านในพื้นที่โดยลงพื้นที่บริเวณจุดที่ได้มีการวางท่อใหม่ มีการชำรุด ซึ่งส่งผลกระทบให้ถนน ได้รับความเสียหาย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18