องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


ออกสำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV ทั้ง 12 หมู่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ Nt โทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

🔰นางสุภาภรณ์ นิลประทีปปรีชา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้มอบหมายให้ นายอนนท์ ดาโม้ หัวหน้าสำนักปลัด ,กองช่าง อบต.หัวทะเล ออกสำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV ทั้ง 12 หมู่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ Nt โทรคมนาคมแห่งแห่งชาติ

2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-18
2024-06-18
2024-06-18