องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประเภทถนน
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( หลักสูตร การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า...
      
 
  โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ประจำป...
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหั...
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็...
  กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ เด็กและเยาวชนตำบลหัวทะเล...
  โครงการสืบสานประเพณ๊สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่...
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทะเลสีมุมเกมส์ ครั้งที่...
  โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ...
  โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี สู...
  โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
โครงการปณิธานความดี ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา