องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huatalae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าาประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
คู่มือสำหรับประชาชน
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า (โอทอป)
กระยาสารทเลิศรส(หวานมันกรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย) ปลาส้มแม่จอม(สะอาด รสชาติอร่อย) พรมเช็ดเท้า
จัดจำหน่าย อยู่ที่ 58/2 ม.1 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ติดต่อ
คุณจอมศรี ยุทธกล้า โทร 08-5494-0724 กระยาสารทเลิศรส หวาน มัน กรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย
  ปลาส้มแม่จอม สะอาด รสชาติอร่อย
 


ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า